MDDr. Ondřej Kala

absolvoval obor Zubní lékařství na Masarykově univerzitě v Brně. Během studia se zúčastnil roční stáže ve Valencii. Věnuje se moderním přístupům v záchovné a estetické stomatologii, zubní protetice a drobné chirurgii. Dále se vzdělává formou teoretických a praktických školení.